“Cohesie brengt vanuit liefde en betrokkenheid mensen in beweging.”


Onze visie op verzuim

Ziekteverzuim wordt vaak vanuit een medische invalshoek benaderd: een medewerker is ziek en moet snel beter worden. Wij zijn van mening dat verzuim niet alleen door ziekte maar grotendeels door andere factoren veroorzaakt wordt.
De sfeer op het werk, de relatie tot de leidinggevende en/of collega’s, het privéleven van de medewerker, het niet goed kunnen aangeven dat er iets niet lekker zit, dat zijn factoren die het verschil maken in je wel of niet goed voelen.


Wederzijdse verantwoordelijkheid

Medewerker, leidinggevende en organisatie hebben eigen verantwoordelijkheden in het ontstaan en aanpakken van verzuim. Ondersteuning daarbij is soms nodig en effectief. Wij bieden de ondersteuning en voeren ook werkzaamheden uit, maar altijd vanuit de gedachte dat de organisatie verantwoordelijk is en regie heeft en moet behouden.


Gezonde omgang

De goede aanpak van verzuim is het faciliteren van medewerker en leidinggevende naar een gezonde omgang met elkaar. Gevolg: minder verzuim, een betere samenwerking en een hogere betrokkenheid. Ofwel: meer cohesie in de organisatie!